Maidir le NBI

An méid a chuirfimid ar fáil

Táimid chun an méid seo a leanas a chur ar fáil

Léargas ginearálta

An méid atá i gceist:

96% de Mhórchríoch na hÉireann Clúdaithe
146,000 km Snáithín chuig na hÁitribh
Suas le 537,000 Teach, Feirm, Scoil agus Gnó Ceangailte
Suas le 1,800 Post Cruthaithe

An Plean Leathanbhanda Náisiúnta

Is é an Plean Leathanbhanda Náisiúnta (NBP) an tionscadal teileachumarsáide is mó ar thug Stát na hÉireann faoi riamh. Is é an aidhm atá leis tírdhreach na tíre a athrú ó bhonn ó thaobh leathanbhanda de trí leathanbhanda ardchaighdeáin, inacmhainne agus ardluais a chur ar fáil i ngach cuid den tír nach bhfuil teacht ar sheirbhísí dá leithéid ar bhonn tráchtála.

Cinnteoidh an NBP go mbeidh teacht ag gach duine agus gach gnó ar leathanbhanda ardluais, is cuma cén áit ina maireann nó ina n-oibríonn siad. Nuair a chríochnófar é, beidh teacht ag gach cuid den tír ar leathanbhanda nua-aimseartha ar féidir brath air agus atá in ann tacú le riachtanais chumarsáide, faisnéise, oideachais agus siamsaíochta ghlúin an lae inniu agus ghlúnta amach anseo.

Is é Leathanbhanda Náisiúnta Éireann a dhéanfaidh an líonra a leagan amach, a thógáil agus a chur i bhfeidhm trí úsáid a bhaint as meascán d’fhóirdheontas Stáit agus infheistíocht tráchtála. Cuirfear na seirbhísí ar fáil do gach duine i limistéar an chuir i bhfeidhm chéimnigh, arb ionann sin agus 23% den daonra in thart ar 537,000 teach, feirm, scoil agus gnó.

Chun tuilleadh eolais a fháil cliceáil anseo.