Maidir le NBI

Creidimid

Creidimid go gcuirtear forás sóisialta, comhionannas agus inbhuanaitheacht chun cinn trí líonraí leathanbhanda níos fearr a bheith ann. Trí theacht a bheith ar dheiseanna áitiúla, náisiúnta agus domhanda, cuirfear ar chumas gach duine, pobal agus eagraíocht in Éirinn tuilleadh a bhaint amach.

Ceann de na dúshláin is mó atá roimh cheantair thuaithe in Éirinn is ea an scoilt le ceantair uirbeacha a nascadh. D’fhonn an cás sin a réiteach go brách, cuirfimid leathanbhanda ardluais ar fáil do gach teaghlach agus gnó i limistéar an Chuir i bhFeidhm Chéimnigh Náisiúnta Leathanbhanda. Ní fhágfar aon bhaile, sráidbhaile ná pobal ar lár faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.

Is féidir linn Éire gan chuimse a chruthú le chéile.